CartoonThai Studio-การ์ตูนไทยสตูดิโอ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้

Go down

ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ Empty ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้

ตั้งหัวข้อ by phat Sun 1 Sep 2013 - 10:30

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือฟริเกต


พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือฟริเกต ตามโครงการจัดหาเรือฟริเกต ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ 1
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ DSC_0102_resize(4)
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ DSC_0190_resize
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ 1237519_153086661564751_997277986_n
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ 60038_561844200540709_1790266999_n
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ 971915_561822977209498_993056927_n
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ 130901115855
เรือฟริเกตที่จัดหาจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบได้ 3 มิติ คือ การปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ การปฏิบัติการสงครามต่อต้านภัยทางอากาศ และการปฏิบัติสงครามผิวน้ำ โดยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.ทร. ในการรับ-ส่ง ฮ. และนำ ฮ.เข้าเก็บในโรงเก็บ ฮ.ได้ นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบตรวจการณ์ และระบบอาวุธในการปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศให้มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งระบบอาวุธและระบบอำนวยการรบ ได้รับการออกแบบให้มีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลทางยุทธวิธี ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบการรบของเรือฟริเกต ชุด ร.ล. นเรศวร และ ร.ล.จักรีนฤเบศร ได้ เป็นผลทำให้การปฏิบัติการรบร่วมในลักษณะกองเรือ (Battle Group) รวมทั้งการปฏิบัติการรบร่วมกับอากาศยานของกองทัพอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับข้อเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่บริษัทฯ เสนอ จะทำให้เพิ่มขีดความสามารถให้อู่เรือไทยและบุคคลากรทั้ง ทร. และภาคเอกชนให้มีความรู้ความชำนาญ รองรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือรบในประเทศได้

กองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาดำเนินการ โดยได้เชิญชวนอู่เรือของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา จำนวน 13 ราย ซึ่งรวมถึงอู่เรือจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ด้วย เพื่อเปิดกว้างให้มีการแข่งขันให้ ทร. ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เสนอแบบเรือ 5 ราย ได้แก่ อู่เรือจากสาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐเกาหลี (2 ราย) และสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกแบบตามแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของกอง ทัพเรือ โดยผลการพิจารณาปรากฏว่า แบบเรือของบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) สาธารณรัฐเกาหลี สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือได้ดีที่สุด และเป็นแบบเรือที่ตรงตามความต้องการของกองทัพเรือมากที่สุด จึงได้รับการคัดเลือก

แบบเรือฟริเกตที่ได้รับการคัดเลือก เป็นแบบที่พัฒนามาจากเรือพิฆาตชั้น Kwanggaeto Class Destroyer (KDX-I) ซึ่งเรือฟริเกตที่กองทัพเรือจัดหา มีการออกแบบและสร้างเรือ โดยใช้มาตรฐานทางทหารของสหรัฐฯ และกองทัพเรือเกาหลี อีกทั้งได้รับการรับรองเป็นแบบที่ได้รับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือซึ่งเป็น สมาชิกของ IACS (International Association of Classifications Society) โดยแบบเรือดังกล่าว มีระวางขับน้ำสูงสุด 3,700 ตัน ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง 30 นอต ระยะปฏิบัติการประมาณ 4,000 ไมล์ทะเล กำลังพล 136 นาย ลักษณะของเรือออกแบบโดยใช้ Stealth Technology และลดการแพร่คลื่นแม่เหล็กตัวเรือ รวมทั้งลดการแพร่เสียงใต้น้ำ ติดตั้งระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธจากยุโรปและอเมริกา ซึ่งสามารถปฏิบัติการรบได้ทั้ง 3 มิติ รวมทั้งป้องกันตัวเองในระยะประชิด ตามมาตรฐานยุโรป สหรัฐฯ และกองทัพเรือที่มีใช้งานและกำลังจัดหา

การสร้างเรือ จะดำเนินการ ณ อู่ต่อเรือของบริษัท DSME สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างปี 2556 – 2561 โดยมีค่าจ้างสร้างเรือรวมทั้งสิ้นประมาณ 14,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อะไหล่เครื่องมือ เอกสาร ส่วนสนับสนุน การทดสอบทดลอง การฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

--------------------------------------

คุณลักษณะและขีดความสามารถโดยสังเขป

ของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงภารกิจ

ภารกิจในยามสงครามกิจหลัก ป้องกันอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย กิจรอง คุ้มกันกระบวนเรือลำเลียง

ภารกิจในยามสงบรักษาความมั่นคงและ ความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเล พิทักษ์รักษาสิทธิอธิปไตยทางทะเล ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และรักษากฎหมายตามกฎหมายให้อำนาจทหารเรือ

ขีดความสามารถ

ขีดความสามารถทั่วไปโดยสามารถนำเรือ/เดินเรือแบบรวมการ ที่ทันสมัย ระบบขับเคลื่อนที่ควบคุมง่าย รวดเร็ว ทนทาน ง่าย และประหยัด ความทนทะเลได้ถึงสภาวะทะเลระดับ ๖ ขึ้นไป โครงสร้างเรือแข็งแรง มีโอกาสอยู่รอดสูงในสภาพแวดล้อมของการสู้รบและการปนเปื้อนทาง นิวเคลียร์/เคมี/ชีวะ

ขีดความสามารถด้านการควบคุมบังคับบัญชาและการตรวจ การณ์ด้วยระบบอำนวยการรบและระบบตรวจการณ์ที่ทันสมัยและขีดความสามารถสูง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและสื่อสารกับเรือ อากาศยาน และหน่วยบนฝั่ง ตลอดจนสามารถตรวจการณ์ครอบคลุมทุกมิติและทั้งกลางวันและกลางคืน

ขีดความสามารถการรบโดยสามารถปฏิบัติการรบได้ ๓ มิติ โดยให้ความสำคัญในการการปฏิบัติการสงครามใต้น้ำเป็นลำดับแรก โดยสามารถตรวจจับเป้าหมายระยะไกลด้วยโซนาร์ลากท้ายและโซนาร์ติดใต้ท้องเรือ แล้วต่อตีเรือดำน้ำได้ที่ระยะไกลด้วย Vertical Launch Anti-Submarine Rocket หรือตอร์ปิโด และลำดับที่สอง การปฏิบัติการสงครามต่อต้านภัยทางอากาศ โดยใช้เรดาร์ตรวจการณ์ 3 มิติระยะไกล และระยะปานกลางในการค้นหา ตรวจจับ และติดตามเป้าข้าศึก รวมทั้งแลกเปลี่ยนและประสานการปฎิบัติกับเรือและอากาศยานที่ร่วมปฏิบัติการ แล้วโจมตีเป้าหมายด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีฯ แบบ ESSM และอาวุธปืนของเรือ ส่วนการป้องกันทางอากาศระยะไกล หรือพื้นที่ชั้นนอกของกองเรือ (Battle Group) จะใช้การปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพอากาศในการค้นหา ตรวจจับและโจมตี และการปฏิบัติการสงครามผิวน้ำ โดยสามารถโจมตีเป้าหมายได้ที่ระยะไกล โดยปฏิบัติร่วมกับเรือและอากาศยานในการพิสูจน์ทราบเป้า ส่งมอบเป้าและให้ใช้อาวุธจากระยะพ้นขอบฟ้า รวมทั้งโจมตีเป้าพื้นน้ำและใต้น้ำด้วยเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือ

ขีดความสามารถในการป้องกันตนเองด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีฯ ปืนใหญ่เรือและปืนรองต่อสู้อากาศยาน ระบบอาวุธป้องกันระยะประชิด (CIWS) ระบบลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมความเสียหายแบบรวมการที่สั่งการได้จากศูนย์กลางหรือแยกสั่งการ มีระบบควบคุมการแพร่สัญญาณออกจากตัวเรือ

ขีดความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารตรวจจับ ดักรับวิเคราะห์ และก่อกวนสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าของเป้าหมายได้

ขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบร่วมโดยผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ให้สามารถปฏิบัติการรบร่วมในลักษณะกองเรือ (Battle Group)ได้แก่ ร.ล.จักรีนฤเบศร เรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร เรือคอร์เวต ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการปฏิบัติการรบร่วมกับ บ.กองทัพอากาศ ตามบทบาทหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมาย ซึ่งเรือฟริเกตสมรรถนะสูง จะทำหน้าที่ควบคุมการปราบเรือดำน้ำเป็นหลัก

คุณลักษณะและขีดความสามารถทั่วไป

ระวางขับน้ำสูงสุด

3,700 ton

มิติ

123 x 14.4 x 8 (m)

ความคงทนทะเล

SeaState8 (Survivability)

ความเร็วสูงสุด

30 Knots

ระยะปฏิบัติการ

4,000 NM @ 18 Knots

ระบบขับเคลื่อน

2 x Diesels + 1 x GE, Controllable Pitch Propeller

ระบบไฟฟ้า

4 x Ship Service Power Generation(Each of 830 kW Rated output)

เรือเล็ก

1 x RHIB

ระบบเรือ

Stealth Technology

- RCS (Radar Cross Section) Reduction

- IR (Infra Red Reduction)

- URN (Underwater Radiated Noise) Reduction

- Degaussing

- NBC Protection System

เฮลิคอปเตอร์

1 x 10 Ton Helo (S-70B Sea hawk or MH-60S Knight hawk) with Hangar

กำลังพล

136

ระบบอำนวยการรบ

15 x MFC (Multi Function Consoles)

ระบบอาวุธ

8 x SSM

VLS with capabilities of

+ 8 x Canisters (max 32 ESSM)

+ Vertical Launch Anti-submarine Rocket (VLA)

+ Nulka Active-off board ECM

+ SM2**

1 x 76/62 Stealth Shield, Multi feeding system

(max range 40-45 kmwith smart ammunition)

2 x30 mmGuns (200 RPM)x CIWS (4,500 RPM)

2 x.50 inch(Range;2 km)

2 x Trainable Triple tube torpedo launchers

ระบบควบคุมการยิง

2 xRadar Fire Control System

2 xContinuous Wave Illuminators

1 xElectro Optical Fire Control

2 xTarget Designation Sight

ระบบตรวจการณ์

1 x 3 DLongRangeRadar (>350 Km)

1 x 3 DMediumRangeRadar (>180 Km)

3 x Navigation Radar

1 x Surveillance Camera (TV and thermal imager)

1 xHullMounted Sonar

1 x Towed Array Sonar

2 x IFF

1 x Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)

ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์

1 x Radar ESM

1 x Communication ESM

6 x Decoy Launchers

Active-off board ECM

ระบบสื่อสาร

1 x Integrated Communication System

Link RTN, Link G & Link E

1 x TACAN

1 x SAT Communication

----------------------------------------

** เรือฟริเกต ได้รับการออกแบบตัวเรือและโครงสร้างรองรับการปรับปรุงให้สามารถยิงอาวุธ ปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-อากาศ แบบ SM2 รวมทั้งได้มีแผนเตรียมการรองรับไว้แล้ว โดยบริษัทผู้ผลิตระบบประกอบที่เกี่ยวข้องได้แก่ แท่นยิงแท่นยิงอาวุธปล่อยฯ แนวตั้ง ระบบอำนวยการรบ เรดาร์ควบคุมการยิงและ เรดาร์ชี้เป้า (Illuminator) สามารถปรับปรุงรองรับการยิงอาวุธปล่อยฯ ดังกล่าวได้ เมื่อกองทัพเรือต้องการและสถานการณ์ด้านงบประมาณเอื้ออำนวย

สรุป

เรือฟริเกตที่จัดหาในครั้งนี้ เป็นเรือฟริเกตที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในกองทัพเรือ มีความพร้อมมูลในการปฏิบัติการในทะเลทุกมิติ โดยมีคุณลักษณะและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบ ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพเรือ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้
ROYAL THAI NAVY NEW FRIGATE MODEL
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ Image
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ Image
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ Image
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ Image

ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ Image
ไทยซื้อเรือรบรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ Image
http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?113949-Thai-Armed-Force-Photo-Gallery-RTAF-RTN-RTA-RTP/page72
http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?113949-Thai-Armed-Force-Photo-Gallery-RTAF-RTN-RTA-RTP/page72

http://www.navy.mi.th/namo/index.php?option=com_content&view=article&id=329:new-frigate&catid=44:front-page&Itemid=95
phat
phat
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ