มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

Go down

มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by peerovski on Sat 14 Mar 2009 - 15:19

สวัสดีครับพี่น้องครับ
เนื่องจากตอนนี้มีงานใหม่เข้ามา ทำให้ผมต้องหยุดการวาด "ไทม์เทรซเซอร์" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

และด้วยเหตุนี้ ทางผมจึงขอรบกวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในบอร์ดช่วยกัน

"ตั้งชื่อ"ให้กับการ์ตูนเรื่องนี้ (ผมซีเรียสนะ)

-----------------------------------------------------------------

งานชิ้นนี้ อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งได้ว่าจ้างผมให้ทำ
"การ์ตูนประกอบการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ม.3
ในหัวข้อ : ความน่าจะเป็น"

-----------------------------------------------------------------
คำว่า "ความน่าจะเป็น" หรือ "probability" (อ่านว่า พร็อบบาบิ้หลิที่ -*-)
เป็นวิธีการวัดความไม่แน่นอนในรูปแบบคณิตศาสตร์

เช่น เมื่อโยนเหรียญ ความน่าจะเป็นของเหรียญที่จะออกหัวหรือก้อยเท่ากับ 0.5
ดังนั้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาณาคตเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์
นักอุตุนิยมวิทยาจึงใช้หลักการของความน่าจะเป็นเข้ามาทำนาย เช่น ความน่าจะเป็นของการเกิดฝนตกใน
กรุงเทพมหานคร ในวันพรุ่งนี้มีค่าเท่ากับ 0.7

ความน่าจะเป็น เป็นค่าที่อาจมีความหมายที่หลายคนเข้าใจได้ไม่ยาก ความน่าจะเป็น
เป็นศาสตร์ที่มีความละเอียดอ่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ
ความน่าจะเป็นมีการกำหนดค่าเป็นเศษส่วนหรือเป็นเปอร์เซนต์หรือให้มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 เช่น ถ้านำลูกเต๋า ทอยลงบนพื้น โอกาสที่จะปรากฎหน้า 1 มีค่าเท่ากับ 1/6 หรือ 16.6 เปอร์เซนต์ ถ้าโยนเหรียญหนึ่งเหรียญ และให้ตกบนพื้น (โยนแบบยุติธรรม) โอกาสที่จะปรากฏหัวเท่ากับ 1/2 หรือ 0.5

ในทางคณิตศาสตร์ เราหา "ค่าของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ซึ่ง ไม่ทราบแน่ว่าจะเกิดหรือไม่" ได้โดยพิจารณา
"น้ำหนัก" ที่เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิด ถ้ากำหนดให้น้ำหนักของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีค่าเป็น 0 น้ำหนัก ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่มีค่าเป็น 1 และน้ำหนักของเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นมีค่าเป็นจำนวนเลขที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 เราจะมีตัวเลขมากมายนับ ไม่ถ้วน แสดงค่าของน้ำหนัก หรือโอกาสที่เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ และเรียกค่าของน้ำหนักนี้ว่า
"ค่าของความน่าจะเป็น"

พิจารณาการโยนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญ ถ้าเหรียญนั้นไม่ได้มีการถ่วง ให้หน้าใดหงายกว่าหน้าอื่นก็เชื่อว่า "น้ำหนัก" ของการที่เหรียญจะ หงายหน้าใดหน้าหนึ่งย่อมเท่ากัน

ผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดมี 2 อย่าง คือเหรียญหงายหัวหรือเหรียญ หงายก้อยซึ่งอาจเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่า ๆ กัน

"โอกาสที่เหรียญจะหงายหัว=โอกาสที่เหรียญจะหงายก้อย"

โอกาสที่เหรียญจะหงายหัว = 1/2
โอกาสที่เหรียญจะหงายก้อย = 1/2

เรากล่าวว่า ความน่าจะเป็นที่เหรียญหงายหัวมีค่า 1/2
และความน่าจะเป็นที่เหรียญหงายก้อยมีค่า 1/2

ในการทอดลูกเต๋าลูกหนึ่ง เมื่อลูกเต๋านั้น ๆ มีหน้าใหญ่เท่า ๆกัน
และไม่มีการถ่วงให้หน้าใดหงายง่ายกว่าหน้าอื่น ก็เชื่อได้ว่า "น้ำหนัก"
ของการที่ลูกเต๋าจะหงายหน้าใดหน้าหนึ่งย่อมเท่ากัน
ผลที่ลูกเต๋าจะขึ้นหน้าต่าง ๆ ทั้งหมดมี 6 อย่าง คือ อาจขึ้นหน้า
หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หรือหก ด้วยความน่าจะเป็นเท่า ๆ กัน คือ 1/6


หรือลองเล่นตามนะครับ กับเกมเหรียญ หัว-ก้อย
พิจารณาการโยนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญ และเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญ พร้อม ๆ กัน
เหรียญย่อมหงายได้ 4 อย่าง

ความน่าจะเป็นที่เหรียญใดจะหงายหัวหรือก้อยมีเท่า ๆ กัน คือ 1/2 สำหรับ แต่ละเหรียญ
เราใช้ทฤษฎีของความน่าจะเป็นคำนวณค่าของความน่าจะเป็น ได้ดังนี้

ความน่าจะเป็นที่เหรียญทั้งสองจะหงายหัว = 1/4

ความน่าจะเป็นที่เหรียญทั้งสองจะหงายก้อย = 1/4

ความน่าจะเป็นที่เหรียญหนึ่งหงายหัวกับอีก

เหรียญหนึ่งหงายก้อย = 1/2

นอกจากเรื่องโยนลูกเต๋า โยนเหรียญ จับสลาก แจกไพ่แล้ว ยัง มีเรื่องอื่น ๆ อีกมาก ที่มีผลการเกิดซึ่งบอกล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะให้ผลอย่างไร
ทางคณิตศาสตร์จึงต้องใช้สัญลักษณ์มาช่วยจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นเฉพาะเรื่อง
และอาศัยกฎเกณฑ์ของคณิตศาสตร์ในแขนงอื่น ๆ ทำให้ เกิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่สามารถนำไปหาค่าความน่าจะเป็นของเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความไม่แน่นอนทั้งหลายได้ และสามารถใช้ค่าเหล่านี้คำนวณหาค่าอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ


เช่น ใช้ค่าของความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อของในร้าน เพื่อหาว่าโดยเฉลี่ยจะ มีลูกค้าเข้ามาซื้อของกี่คน
นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ให้กำเนิดเรื่องของความน่าจะเป็น เมื่อประมาณ 300 ปีมาแล้วครับ
แต่เพิ่งจะได้มีการศึกษาโดยละเอียดและนำไปใช้เมื่อประมาณ 40 ปีมานี้เอง ปัจจุบัน เรื่องราวของความน่าจะเป็น มีความสำคัญอย่างมาก
การค้นคว้า การวิจัย และการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการคาดคะเน จะต้องอาศัยเรื่องของความน่าจะเป็นทั้งสิ้น เช่น การเกษตร การแพทย์ เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ความน่าจะเป็นบางเรื่องใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูงหลายวิชามาเกี่ยว โยงกัน และยังมีเรื่องต้องศึกษาค้นคว้าอีกมากเลยล่ะครับ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอโทษนะครับที่อ่านกันยาวหน่อย เพื่อให้เข้าใจในงานที่ผมทำอยู่ (จะได้รออ่านการ์ตูนเรื่องนี้สนุกขึ้นไง)

หน้าเปิดมาแล้วนะครับ แต่ไม่มีชื่อเรื่องเรื่องราวในการ์ตูนเรื่องนี้ มีเด็ก 3 คนที่ต้องร่วมทีมเข้าแข่งเกมโชว์ทางอินเตอร์เน็ต โดยจะมีทีมตัวแทนของห้องเรียนต่างๆมาแข่งเกมๆนี้เพื่อชิงตำแหน่งตัวแทนโรงเรียนมา
แข่งขันเกมที่มีชื่อว่า "MATHS GAME TEAM BATTLE"
โดยเกมที่ใช้แข่ง ได้แก่

-การ์ดแบล็คแจ็ค (ไพ่แบล็คแจ็คน่ะแหละ ไว้วันหลังจะอธิบายกฎให้ฟังละกัน)

-รัสเซี่ยน รูเล็ต (กระสุนBBกัน)

และ

เกมลูกเต๋า 6-4-1 สูงหรือต่ำ(ไฮท์-ออร์-โลว์)


เนื้อเรื่องก็จะเชือดเฉือนกันด้วยเกมการวัดความน่าจะเป็นของอีกฝ่ายหนึ่ง
(ใครเคยอ่านยูกิโอเล่มแรกๆจะเก็ทมุข)

รบกวนช่วยส่งชื่อเรื่องมาด้วยนะครับ
แล้วหลังเสร็จงาน จะเอาการ์ตูนมาลงให้ได้อ่านกันนะครับพี่น้องครับ (ขออาจารย์เจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว ลงเวปได้ แจกได้ แต่ห้ามเอาไปขายเน้อ...คงจะมีคนเอาล่ะนะ-*-)

ขอบคุณที่ช่วยเหลือกันครับ...

ลงชื่อ
Peerovski Knight of Catoon...
avatar
peerovski
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by PuzZ on Sat 14 Mar 2009 - 15:54

อืม... เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่พออ่านเนื้อเรื่องกับหลักการแล้ว ผมนึกถึงชื่อนี้ครับ

The Super Suppose (เดอะ ซุปเปอร์ ซับโพส) = สุยอดการคาดคะเน

ฝาก ด้้วยครับ da da du du
avatar
PuzZ
Lucky Star
Lucky Star

birth : 11/12/1994
Placement : นรกที่เรียกว่า"โลก"

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by peerovski on Sat 14 Mar 2009 - 15:57

-ขอบคุณครับ ขอบคุณจริงๆ ยังไงก็ลองส่งมาได้เรื่อยๆนะปิดรับชื่อวันจันทร์นะครับ
avatar
peerovski
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by Eyrex on Sat 14 Mar 2009 - 16:08

อุแหม่ (ชอบเล่น BJ เหมือนกันนะ)

Stand a chance (มันน่าจะเป็นไปได้น่า..) << อารมณ์คล้าย Stand alone มั้ย ฮาๆ

็H.E : Higher Estimation = คล้ายๆกะ REP บน การคาดคะเน ขั้นสูงสุด (ก๊าก)
avatar
Eyrex
Lucky Star
Lucky Star

birth : 12/06/1909
Placement : ในหัวใจเธอ.....(เครี๊ยกก)

http://blazx.exteen.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by PuzZ on Sat 14 Mar 2009 - 16:11

ว้าวชื่อของท่านEyrex หรูสุดๆ huh
avatar
PuzZ
Lucky Star
Lucky Star

birth : 11/12/1994
Placement : นรกที่เรียกว่า"โลก"

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by peerovski on Sun 15 Mar 2009 - 14:55

เอาตัวอย่างงานมาอัพลงครับ (จะทยอยอัพก็แล้วกันเน้อ)
เกี่ยวอะไรกะอันเดดล่ะเนี่ย
หรือว่า.....


รบกวนส่งชื่อมาได้เรื่อยๆนะครับ
avatar
peerovski
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by Eyrex on Sun 15 Mar 2009 - 15:06

แหม่ สวยดี (แต่รางวัล 10 ล้านนี่เว่อร์จริง ฮา)

' ') สู้ๆค่ะ
avatar
Eyrex
Lucky Star
Lucky Star

birth : 12/06/1909
Placement : ในหัวใจเธอ.....(เครี๊ยกก)

http://blazx.exteen.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by Livingdead One on Sun 15 Mar 2009 - 16:15

เหอ...ความน่าจะเป็น

เป็นคณิตศาสตร์อย่างเดียวเลยมั่งที่อีนี่ช้านเข้าใจตอนม.ปลาย (ที่เหลือดิ่งเหว)

นึกไม่ออกแฮะเรื่องชื่อ แต่สวยดีนะจะนายจ๋า

ฮัดช่าห์!

_________________
เหรัญญิกแห่งสภาสูง ผู้นาน น๊านนน~ จะออกมาสับชาวบ้านที...

avatar
Livingdead One
Lucky Star
Lucky Star

birth : 30/08/1988
Placement : ณ ทะเลทรายอันกว้างใหญ่

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by desadoria on Sun 15 Mar 2009 - 16:34

ไม่เก่งเลขเลยไม่รู้จะตั้งชื่อไร

เข้ามาเยี่ยมเฉยๆ

แฮะๆ

โทดทีนะครับ
avatar
desadoria
Shooting Star
Shooting Star

birth : 16/03/1993
Placement : สิงสู่ต้นไม่ไปเรื่อยๆ

http://desadoria.exteen.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by MikZ on Sun 15 Mar 2009 - 17:53

บังเอิญจังแฮะ ผมก็เคยรับงานเขียนการ์ตูนความน่าจะเป็นม.3 อ.เขาจะเอาไปประกอบทำผลงาน (แต่ทำช้าไปหน่อยเขาเลยไม่เอาแล้ว)
ตอนนั้นตั้งชื่อเรื่องว่า Ambulance (เกี่ยวกะความน่าจะเป็นมั้ยนั่น) เพราะตัวเอกมันอยู่สถานพยาบาล = =

ว่าแต่งานท่านลงสีได้ดูเป็นการ์ตูนความรู้ไทยดีครับ (อิทธิพลบีจีสีไล่)
(เข้ามาชมเฉยๆ ไม่ได้ช่วยตั้งชื่อแต่อย่างใด..คิดบ่ออก ขออภัยฮับ)
avatar
MikZ
Shooting Star
Shooting Star

Placement : หลังคาบ้านคนอื่น

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by trio-jam on Sun 15 Mar 2009 - 18:27

แต่ละใบไม่คุ้นเล้ย

คิดชื่อไม่ออกแฮะ เล่นมุขนี้ เอาชื่อเกมมันตั้งไปเลยก็ได้...มั้งครับ

ไว้จะลองคิดอีกรอบ จึ้กๆ

_________________

Credit by : toei

How to be a successful man:

"-Shut up and do it-"

PS.Bluffing is useless. Try another tactics. Got it?
avatar
trio-jam
InW
InW

Placement : ณ กองเพลิง(เผา?)

http://trio-jam.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by peerovski on Sun 15 Mar 2009 - 18:39

MikZ พิมพ์ว่า:

ว่าแต่งานท่านลงสีได้ดูเป็นการ์ตูนความรู้ไทยดีครับ (อิทธิพลบีจีสีไล่)
(เข้ามาชมเฉยๆ ไม่ได้ช่วยตั้งชื่อแต่อย่างใด..คิดบ่ออก ขออภัยฮับ)

ก็เขาอยากได้แบบนี้นี่ครับขัดใจเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ผ่านก็มาเฉ่งกบาลผมอะดิ*-*


เรื่องชื่อ...
ไม่เป็นไรครับเพราะทางผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนัก
เพราะทุกคนต่างก็มีงานของตัวเองต้องทำ
ขอบคุณจริงๆที่อย่างน้อยๆก็อุตส่าห์เข้ามาดูกัน
สิ้นเดือนนี้จะเอาขาวดำ(ที่ไม่ได้ทำใช้ในโรงเรียนและสกรีนก็จะลงในแบบตามใจผมเองเลย)
ขอบคุณครับ....
avatar
peerovski
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by black-rayz on Sun 15 Mar 2009 - 19:59

เพิ่งสอบจบไปหมาดๆ OTL

Rule of Game - กฏแห่งเกม

หรือ % - โอกาศ


งืม คิดได้แค่นี้ฮะ ไว้กลับไปคิดเพิ่ม~
avatar
black-rayz
Shooting Star
Shooting Star

birth : 15/06/1991
Placement : ข้างกองหนังสือ ในห้องสมุดแห่งมิติเ

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีเรื่องให้ชาวบอร์ดช่วยผมทีครับ

ตั้งหัวข้อ by peerovski on Mon 16 Mar 2009 - 13:48

ปิดรับชื่อแล้วครับ!!
avatar
peerovski
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ