คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้

Go down

คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Empty คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้

ตั้งหัวข้อ by Kore on Sun 16 Nov 2008 - 4:48

กระทู้นี้จะอธิบายปุ่มคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในส่วนของการโพสข้อความ ซึ่งปุ่มคำสั่งที่ว่านี้ก็คือบรรดาสารพัดไอคอนที่ลอยอยู่เหนือช่องพิมพ์ข้อความนั่นล่ะครับ
เนื่องจากคำสั่งทั้งหมดเป็น BB code เวลาใช้งานคำสั่งในการโพสคุณจะเห็นเป็นเหมือนรหัส code แปลกๆ ซึ่งดูไม่ค่อยเหมือนภาษามนุษย์ ไม่ต้องตกใจไปนะครับ มันจะแสดงผลให้เห็นเมื่อคุณกด Send โพสข้อความแล้ว หรือคุณสามารถเช็คได้โดยกดที่ preview ก่อนที่จะกด Send ก็ได้
และเนื่องจากมันเป็น Code เวลาใช้งานจึงต้องมีการเปิดและปิดท้ายคำสั่ง code มันจึงจะแสดงผลนะครับ


จะขอแบ่งเป็นหมวดๆ ไปนะ

หมวดตัวอักษร
ลักษณะตัวอักษร
คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_bold สำหรับใช้ทำ ตัวหนา
คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_italic สำหรับใช้ทำ ตัวเอียง
คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_underline สำหรับใช้ทำ ตัวอักษรที่มีขีดเส้นใต้
คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_strikethrough สำหรับใช้ทำ ตัวอักษรที่มีเส้นขีดคร่อม

การจัดหน้าตัวอักษร
คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_align_left สำหรับใช้จัดหน้าข้อความชิดขอบด้านซ้ายของช่องข้อความ
คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_align_center สำหรับใช้จัดหน้าข้อความอยู่ตรงกลางของช่องข้อความ
คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_align_right สำหรับใช้จัดหน้าข้อความชิดขอบด้านขวาของช่องข้อความ
คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_align_justify สำหรับใช้จัดหน้าข้อความให้เกลี่ยเต็มพื้นที่ของช่องข้อความ ชิดขอบทั้งด้านซ้ายและขวา

การกำหนดขนาดให้ตัวอักษร
คลิกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Style แล้วเลือกขนาดที่ต้องการ

การให้สีตัวอักษร
คลิกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Color_swatch แล้วเลือกสีที่ต้องการ

การเลือก font ให้ตัวอักษร
คลิกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Font แล้วเลือก font ที่ต้องการ

สำหรับหมวดตัวอักษร คุณสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งวิธี พิมพ์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมา select เลือกข้อความที่ต้องการแล้วค่อยกดปุ่มคำสั่งที่หลังทีเดียว หรือใช้วิธีกดปุ่มคำสั่งก่อนแล้วพิมพ์ไปตามปกติ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกดปุ่มคำสั่งเดิมซ้ำอีกครั้งหรือกดที่ปุ่ม "ปิดท้ายคำสั่ง" เพื่อปิดท้ายคำสั่งก็ได้
การทำ list ข้อความ
มี 2 แบบให้เลือกคือ ชนิดที่มีวงกลมนำหน้าข้อความ และชนิดมีตัวเลขลำดับนำหน้าข้อความ
ชนิดที่มีวงกลมนำหน้าข้อความ(bullets list) เลือก คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_list_bullets
ตัวอย่างการแสดงผล
 • ตัวอย่าง1
 • ตัวอย่าง2
 • ตัวอย่าง3
 • ตัวอย่าง...

ชนิดที่มีตัวเลขนำหน้าข้อความ(numbers list) เลือก คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_list_numbers
ตัวอย่างการแสดงผล
 1. ตัวอย่าง1
 2. ตัวอย่าง2
 3. ตัวอย่าง3
 4. ตัวอย่าง...

สำหรับการทำ list ทั้งสองแบบ ให้กดปุ่มคำสั่งก่อน แล้วจะขึ้นข้อความ [ list ][*] ตัว [*] คือตัวกำหนดลำดับหัวข้อให้ใส่นำหน้าทุกๆ ข้อความที่ต้องการให้เป็นหัวข้อ list เมื่อเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วแล้วจึงกดปุ่มคำสั่งเดิมซ้ำอีกครั้งหรือกดที่ปุ่ม "ปิดท้ายคำสั่ง" เพื่อปิดท้ายคำสั่ง
ลักษณะการใช้งานจะเป็นแบบนี้
Code:
[list][*]ตัวอย่าง1[*]ตัวอย่าง2[*]ตัวอย่าง3[*]ตัวอย่าง...[/list]
จะแสดงผลออกมาแบบนี้
 • ตัวอย่าง1
 • ตัวอย่าง2
 • ตัวอย่าง3
 • ตัวอย่าง...

การทำเส้นคั่นบรรทัด (line break) ให้กด คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Text_horizontalrule และคำสั่งนี้ไม่จำเป็นต้องกด "ปิดท้ายคำสั่ง"
การทำข้อความอ้างอิง (Quote) เลือกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Comments
การทำข้อความแบบ code เลือกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Page_white_code สำหรับใช้เสนอลักษณะการเขียน code (เหมือนกรอบ code ที่เสนอการใช้งาน list ด้านบนนี้)
สำหรับสองคำสั่งนี้ คุณสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งวิธี พิมพ์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมา select เลือกข้อความที่ต้องการแล้วค่อยกดปุ่มคำสั่งให้ทีหลังทีเดียว หรือใช้วิธีกดปุ่มคำสั่งก่อนแล้วพิมพ์ไปตามปกติ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกดปุ่มคำสั่งเดิมซ้ำอีกครั้งหรือกดที่ปุ่ม "ปิดท้ายคำสั่ง" เพื่อปิดท้ายคำสั่งก็ได้
การทำตาราง ให้คลิกเลือก คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Table จะขึ้นช่องกำหนดขนาดของตารางแนวตั้งและแนวนอนว่าต้องการกี่ช่อง
ตัวอย่างการใช้งาน หากต้องการสร้างตารางขนาดแนวตั้ง 2 ช่อง แนวนอน 3 ช่อง จะขึ้น code แบบนี้
Code:
[table border="1"][tr]
[td] [/td][td] [/td][td] [/td]
[/tr][tr]
[td] [/td][td] [/td][td] [/td]
[/tr]
[/table]
ระหว่าง [td] [/td] คือช่องในตาราง ให้คุณใส่ข้อความ หรือภาพ ที่ต้องการลงในนี้นะครับ และเลขในตำแหน่ง [table border="1"] คือความหนาของเส้นกรอบตาราง หากไม่ต้องการเส้นเลยให้ใส่เลข 0 แทนลงไป
ตัวอย่างการใช้งาน
Code:
[table border="2"][tr]
[td]11[/td][td]12 [/td][td]13 [/td]
[/tr][tr]
[td]21 [/td][td] 22[/td][td]23[/td]
[/tr]
[/table]
จะแสดงผลได้แบบนี้
1112 13
21 2223
หมวดภาพ วีดิโอ ลิงค์
ในการโพสรูปหรือวีดิโอลงในเว็ปบอร์ด ก่อนอื่นคุณจะต้องมี url ของภาพหรือวีดิโอที่ต้องการก่อน สามารถทำได้โดยการฝากไฟล์รูปหรือวีดิโอไว้ในเว็ปไซต์สำหรับรับฝาก เมื่อฝากแล้วจะได้ url มาใช้งานครับ
สำหรัีบไฟล์รูปคุณสามารถฝากไฟล์ผ่านทางเว็ปไซต์คู่ให้บริการของเว็ปบอร์ดเราได้โดยตรง โดยการคลิกเลือกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Picture_save เพื่อสมัครเข้าใช้งานกับทาง [url= https://servimg.com] https://servimg.com[/url]
การโพสรูปทำได้โดยคลิกเลือกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Picture แล้วใส่ url ของรูป

การโพสไฟล์ flashทำได้โดยคลิกเลือกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Page_white_flash แล้วใส่ url ของไฟล์และขนาดที่ต้องการให้แสดงผลในเว็ปบอร์ดเป็น pixel

การโพสไฟล์ วีดิโอทำได้โดยคลิกเลือกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Film แล้วใส่ url ของไฟล์ ซึ่งทางเว็ปบอร์ดของเรารองรับไฟล์วีดิโอจาก 3 ผู้ให้บริการคือ [url= https://www.youtube.com] https://www.youtube.com[/url] [url= https://www.dailymotion.com] https://www.dailymotion.com[/url] และ [url= http://www.video.google.com]http://www.video.google.com[/url]

การทำ link ไปยังเว็ปไซต์อื่นๆ ทำได้โดยคลิกเลือกที่ คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Link ช่องด้านบนสำหรับใส่ url ของเว็ปไซต์ ช่องด้านล่างคือข้อความที่ต้องการให้แสดงเป็น link
หมวดOthers ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Others จะมีคำสั่งต่งๆ อยู่หลายคำสั่ง
Indexสำหรับการทำตัวอักษรห้อยด้านล่าง
Exponentสำหรับทำตัวอักษรลอยด้านบนเหมือนเลขยกกำลัง
Spoiler สำหรับการทำข้อความหรือรูปซ่อนไว้ สามารถคลิกเปิดดูได้ เหมาะกับเวลามีการสปอยเนื้อหาใดๆ ก็ตาม ตัวอย่างแบบนี้
Spoiler:
บักลู่เจอจิ้ม เลือดพุ่งจูรุ๊ด จูรุ๊ด
Hidden สำหรับการทำข้อความหรือรูปซ่อน ต้องโพสก่อนจึงจะสามารถเข้าอ่านข้อความได้

Horizontal scrolling ใช้ทำข้อความเลื่อนได้ในแนวนอน
Vertical scrolling ใช้ทำข้อความเลื่อนได้ในแนวตั้ง

_________________
หากต้องการให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของเรา ก็จงเคารพสิทธิ์ของเขาก่อน
คู่มือการใช้งานเมนูคำสั่งต่างๆ ในการโพสบนเว็ปบอร์ดนี้ Signature---2

http://twitter.com/Korewa13th

เพจ official ของ SEND BACK
https://www.facebook.com/pages/project-SEND-BACK/181574758553216

เพจส่วนตัว
https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214
Kore
Kore
General Admin
General Admin

birth : 28/11/1982

https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ