โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า)

Go down

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) Empty โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า)

ตั้งหัวข้อ by Xano on Wed 7 Nov 2012 - 17:03

หายไปโคตรนาน เลยแวะมาแปะงานบ้าง

ผมไม่เคยทำคอมมิคเต็มตอนมาก่อน
อาจจะมีอะไรผิดพลาดมั่ง ต้องขออภัย
เดี๋ยวผมจะวาดใหม่อีกที แต่ไหนๆวาดไปแล้วก็โพสเลยละกัน

เนื้อเรื่องแต่งเองโดยอิงจากเกม League of Legend

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) Cover

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_01

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_02

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-Lux_03

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_03

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_04

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_05

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_06

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_07

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_08

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_09

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_10

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_11

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_12

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_13

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_14

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_15

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_16

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_17

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_18

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_19

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_20

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_21

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_22

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_23

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_24

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_25

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_26

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_27

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_28

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_29

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_30

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_31

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_32

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) LOLcomic-LUX_33

แถม CG

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) Tri-Heroes

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) Hair_down_sona_by_xano501-d5er3cd

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) League_of_legends_fan_comic_episode_lux_by_xano501-d5k6d7z

ลิงค์

https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_01.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_02.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOLcomic-Lux_03.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_03.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_04.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_05.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_06.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_07.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_08.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_09.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_10.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_11.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_12.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_13.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_14.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_15.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_16.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_17.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_18.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_19.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_20.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_21.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_22.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_23.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_24.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_25.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_26.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_27.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_28.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_29.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_30.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_31.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_32.jpg
https://2img.net/h/i1233.photobucket.com/albums/ff397/Xano501/LOL%20manga%20-%20Lux%2001/LOLcomic-LUX_33.jpg
Xano
Xano
Silver Star
Silver Star

birth : 05/11/1988

ขึ้นไปข้างบน Go down

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) Empty Re: โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า)

ตั้งหัวข้อ by แช่อิ่ม100% on Fri 9 Nov 2012 - 0:01

หึๆ LOLโมเอะ เรื่องภาพสำหรับผมถือว่าสวยเลยล่ะ สะอาดตาดีฮับ ส่วนฉากActionต้องพัฒนาอยู่เหมือนกัน ศึกษาเยอะๆเพราะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยาก ศึกษาเรื่องเปลี่ยนฉากด้วยจะได้ลำดับภาพต่อเนื่องยิ่งขึ้น สัดส่วนหัวต่อลำตัวของตัวละครบางฉากยังแปลกๆ และอยากให้เพิ่มรายละเอียดของBackgroundหน่อย(ขยันหน่อยทำได้อยู่แล้วแหละ XD) ส่วนเนื้อเรื่องพยายามสร้างสถานการณ์ที่คนอ่านคาดไม่ถึงเท่าที่ทำได้ มันจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการอ่าน ที่อ่านมายังรู้สึกพื้นๆอยู่ ยังไม่ได้มีอะไรที่ชะวิงชะว้าย
ปล. ผมถนัดเรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องวาดพอถูๆไถๆ มีอะไรผิดๆถูกๆก็ขออภัยด้วยเน้อT T
แช่อิ่ม100%
แช่อิ่ม100%
Beginner

birth : 21/10/1988

ขึ้นไปข้างบน Go down

โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า) Empty Re: โดจินคอมมิคทดลอง League of Legends (โหลดโหด 32 หน้า)

ตั้งหัวข้อ by Original_unknow on Sun 11 Nov 2012 - 13:03

ไม่เคยเล่น League of legends ก็คงวิจารณ์เรื่องเนื้อเรื่องไม่ได้แต่ก็ขอคอมเมนท์เรื่องภาพล่ะเด้อ
ที่คุณแช่อิ่มอนะนำดีแล้วครับ แต่อยากจะเพิ่มเติมนิดหน่อย คืออยากให้เน้นเรื่องการลงเงา ถมดำ หรือการแปะสกรีนโทนด้วย ภาพสะอาดตาดีแล้วแต่หลายช่วยังขาวโล่งเกินไปหน่อย(คือมีถมดำแล้วแต่ก็ยังขาวอยู่น่ะนะ) อยากให้ลองสานเส้นหรือแปะสกรีนเพิ่มด้วย ฉากไฟไหม้ในหน้าแรกสุดนี่ผมว่าสมบูรณ์ในเรื่องการเติมเต็มของภาพ ไม่โลงที่สุดแล้วครับพยายามเข้าเด้อ
Original_unknow
Original_unknow
Silver Star
Silver Star

birth : 27/01/1991
Placement : สำนักงานรับส่งของทั่วสารทิศ เรายินดีส่งทุกอย่างแม้เป็นความฝันหรือโชคชะตา

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ