แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

หน้า 1 จาก 2 1, 2  Next

Go down

แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by porzhia on Sat 1 Nov 2008 - 23:05

สวัสดีผู้เล่นทุกท่านนะคะ...
ดิฉัน Porzhia Co-Moderator คนใหม่ วันนี้ขอแนะนำตัวและมาแจ้งเรื่องให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
โดยเรื่องที่ Porzhia จะนำมาชี้แจงในวันนี้จะเป็นเรื่องของ แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ค่ะ

เหตุที่ต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันก็เพราะว่า เมื่อการแข่งขัน CF จะจบลงทุกคนจะมีการโหวตให้คะแนน
ซึ่งโดยส่วนมากที่ได้สัมผัสจากที่อื่นมานะคะ...เขาจะมีการเลือกโหวตด้วยความชอบหรือกฏเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นโดยไม่มีหลักตายตัว และใช้เป็นสากล

ดังนั้นในวันนี้ทางทีมงานได้ปรึกษากันและเห็นว่าในการแข่งขัน CF จำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินอย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้นำเนื้อหาแบบสำรวจอย่างละเอียดมาให้ทุกท่านได้อ่านกันและลองเลือกสรรดูว่าต้องการให้มีข้อใด ตัดข้อใดและควรเพิ่มข้อใดจากความคิดเห็นนะคะ

โดยประโยชน์ที่ได้จากการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนจะมีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเกณฑ์การประเมินผลการแข่งขัน CTS-CF
1. เพื่อให้การแข่งขันและการตัดสินคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตามผลงานของผู้ร่วมแข่งขัน
2. เพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันได้ทราบถึงจุดแข็งในการทำงานของตนพร้อมนำไปพัฒนาเพิ่มเติทให้ดียิ่งๆขึ้น
3. เพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันได้ทราบถึงจุดอ่อนในการทำงานของตนพร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขฝึกหัดให้ดีขึ้น
4. เพื่อให้การแข่งขันมีตัวกำหนดกฏเกณฑ์ที่แน่นอนในการตัดสิน โดยใช้หลักเหตุผลและนับคะแนนเป็นแต้ม


เกณฑ์ที่ต้องการสอบถามความคิดเห็นมีดังนี้ค่ะ

วิธีการ
ในการตัดสินการแข่งขัน CTS-CF ในแต่ละรอบ แต่ละคู่ ต้องอาศัยหลักการพิจารณาให้คะแนนเป็นแต้ม (Score) ดังนี้

คะแนนทั้งหมดจะมี 50 คะแนน อันประกอบไปด้วย


1. ความสมเหตุสมผลในเนื้อเรื่อง การดำเนินเรื่อง - 10 คะแนน
แบ่งสาระออกเป็น - การใช้เหตุผล ความสมเหตุผลในการดำเนินเริ่มเรื่อง 5 คะแนน
- การใช้เหตุผลในการตอบรับ [หลบหนี ตั้งรับ ป้องกัน ยอมแพ้ โต้เถียง] หรือจู่โจมตัวละคร [ต่อสู้ ไล่ล่า ติดตาม โต้เถียง] ภายในเรื่อง อย่างเหมาะสมกับความสามารถ 5 คะแนน

2. ความต่อเนื่องในการรับเทิร์นและไหวพริบในการแก้โจทย์ปัญหา - 10 คะแนน
แบ่งสาระออกเป็น - ความต่อเนื่องของการรับเทิร์น ดูลื่นไหล เหมาะสม 5 คะแนน
- ไหวพริบในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งฝ่ายตรงข้ามได้วางไว้อย่างเหมาะสม 5 คะแนน

3. คุณภาพของงานภาพ - 20 คะแนน
แบ่งสาระออกเป็น - ลายเส้น ตัวละครงดงาม กรณีที่ตัวละครเป็นมนุษย์ [ทั้งหุ่น คน เทพ ปิศาจ หรือื่นที่อาศัยร่างมนุษย์] สัตว์ รูปร่างต้องสมส่วนตามหลักกายวิภาคศาสตร์ ในกรณีเป็นภาพ SD จะต้องสมส่วนแบบ SD และอณุโลมให้ตัวละครในลักษณะมาสคอทตัวกลม สัตว์ประหลาด 5 คะแนน
- ฉาก สิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับบท สามารถทำให้ผู้อ่านรู้ว่าตัวละครกำลังอยู่ในสถานที่ใดและไม่ขัดแย้งกับสถานการ์ของตัวละคร 5 คะแนน
- การแบ่งช่อง การจัดวางต้องเหมาะสม ไม่สับสน สามารถทำให้ผู้อ่านรู้ว่าควรจะอ่านช่องใดก่อนและควรอ่านช่องใดต่อไป 5 คะแนน
- ความสะอาดของภาพ ไม่เลอะเทอะดูไม่งดงาม 5 คะแนน

4. การใช้ภาษา - 5 คะแนน
แบ่งสาระออกเป็น - ความถูกต้องของอักขระภาษา อณุโลมให้ใช้คำแสลง หรือเล่นตัวคำได้ในกรณีเป็นคำพูดหยอกล้อ หรือสถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้คำนั้นๆ 3 คะแนน
- ใช้คำได้ลื่นไหล อ่านแล้วไม่ติดขัด 2 คะแนน

5. การตรงต่อเวลา - 5 คะแนน

ทุกท่านสามารถเสนอข้อคิดเห็นในการปรับประยุกต์ได้นะคะ แล้วเดี๋ยว Porzhia จะนำข้อมูลที่ได้ไปคุยกับทางทีมงานและทำออกมาเป็นแบบฟอร์มเพื่อให้ทุกท่านได้ลงจข้อมูลให้คะแนนอย่างถูกต้องค่ะ

โครงสร้างแบบฟอร์มเบื้องต้น

1. ความสมเหตุสมผลในเนื้อเรื่อง การดำเนินเรื่อง - 10 คะแนน
1.1 การใช้เหตุผล ความสมเหตุผลในการดำเนินเริ่มเรื่อง - 5 คะแนน []
1.2 การใช้เหตุผลในการตอบรับ หรือจู่โจมตัวละครภายในเรื่อง อย่างเหมาะสมกับความสามารถ - 5 คะแนน []

2. ความต่อเนื่องในการรับเทิร์นและไหวพริบในการแก้โจทย์ปัญหา - 10 คะแนน
2.1 ความต่อเนื่องของการรับเทิร์น ดูลื่นไหล เหมาะสม - 5 คะแนน []
2.2 ไหวพริบในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งฝ่ายตรงข้ามได้วางไว้อย่างเหมาะสม - 5 คะแนน []

3. คุณภาพของงานภาพ - 20 คะแนน
3.1 ลายเส้น ตัวละครงดงาม กรณีที่ตัวละครเป็นมนุษย์ สัตว์ รูปร่างต้องสมส่วนตามหลักกายวิภาคศาสตร์
ในกรณีเป็นภาพ SD จะต้องสมส่วนแบบ SD และอณุโลมให้ตัวละครในลักษณะมาสคอทตัวกลม สัตว์ประหลาด - 5 คะแนน []
3.2 ฉาก สิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับบท สามารถทำให้ผู้อ่านรู้ว่าตัวละครกำลังอยู่ในสถานที่ใดและไม่ขัดแย้งกับสถานการ์ของตัวละคร - 5 คะแนน []
3.3 การแบ่งช่อง การจัดวางต้องเหมาะสม ไม่สับสน สามารถทำให้ผู้อ่านรู้ว่าควรจะอ่านช่องใดก่อนและควรอ่านช่องใดต่อไป - 5 คะแนน []
3.4 ความสะอาดของภาพ ไม่เลอะเทอะดูไม่งดงาม - 5 คะแนน []

4. การใช้ภาษา - 5 คะแนน
4.1 ความถูกต้องของอักขระภาษา อณุโลมให้ใช้คำแสลง หรือเล่นตัวคำได้ในกรณีเป็นคำพูดหยอกล้อ
หรือสถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้คำนั้นๆ - 3 คะแนน []
4.2 ใช้คำได้ลื่นไหล อ่านแล้วไม่ติดขัด - 2 คะแนน []

5. การตรงต่อเวลา - 5 คะแนน []


ช่องสี่เหลี่ยมข้างหลังเป็นช่องที่ให้กรรมการและผู้ชมได้ลงคะแนนตัดสินค่ะ
* แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงโครงสร้างทดลอง หากมีข้อคิดเห็นต้องการเสนอแนะเพิ่มข้อใด ตัดทอน หรือปรับข้อใดสามารถเสนอได้ค่ะ
**และแบบฟอร์มนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นผู้ชม กรรมการมีความสะดวกในการตัดสินค่ะ โดยการก๊อปแล้ววางพร้อมเพิ่มคะแนนได้เลย


แก้ไขล่าสุดโดย porzhia เมื่อ Sun 2 Nov 2008 - 11:21, ทั้งหมด 4 ครั้ง
avatar
porzhia
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by REDmoon on Sat 1 Nov 2008 - 23:21

โอ้~~~!!! ภาษาไทยเพราะที่สุดเพราะอ่านและใช้เป็นอยู่ภาษาเดียว อ้อลืมไปทำไมทั่นไม่เอาภาษาใบ้มาลงด้วยเลยล่ะ ผมพูดไม่ได้อ่านไม่ได้(ก็ภาษานั้นมันพุดซะที่ไหนฟะ)
oh man
avatar
REDmoon
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by trio-jam on Sat 1 Nov 2008 - 23:24

เป็นเยี่ยงไรหนอ รอคอยๆ

_________________

Credit by : toei

How to be a successful man:

"-Shut up and do it-"

PS.Bluffing is useless. Try another tactics. Got it?
avatar
trio-jam
InW
InW

Placement : ณ กองเพลิง(เผา?)

http://trio-jam.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by REDmoon on Sat 1 Nov 2008 - 23:25

แต่ทำได้เน้อ(มาเพื่อปั๊มอีกแระไอ้นี่)
avatar
REDmoon
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by REDmoon on Sat 1 Nov 2008 - 23:34

ก็ใช้มือประกอบกับอวัยวะอย่างอื่นอีกเยอะอ่านะ ผมเรียนรู้จากน้องชายของเพื่อนผมเอง เขาเป็นใบ้
ช๊อกตั้งแต่เห็นพ่อตัวเองจมน้ำจมตาย ผมไปเล่นกับเขาบ่อยๆน่ะครับ
avatar
REDmoon
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by trio-jam on Sat 1 Nov 2008 - 23:36

ดูจากเกณฑ์แล้ว จุดอ่อนหลักคือเรื่องช่องเรื่องฉากแล้วก็การรับส่งเทิร์นล่ะมั้ง เรายิ่งไม่ค่อยต้มซะด้วย(ลวกน่ะลวก)

_________________

Credit by : toei

How to be a successful man:

"-Shut up and do it-"

PS.Bluffing is useless. Try another tactics. Got it?
avatar
trio-jam
InW
InW

Placement : ณ กองเพลิง(เผา?)

http://trio-jam.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by Kin@ on Sat 1 Nov 2008 - 23:38

หนับหนุนๆ*-*

แต่คินะก็คงคะแนนหายไปเยอะเลยเหมือนกัน 555+

เผาเก่งซะไม่มี - -*
avatar
Kin@
Golden Star
Golden Star

Placement : แด๊พๆ~ ด้าดี้ดาดีแด๊พๆ~

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by porzhia on Sat 1 Nov 2008 - 23:39

เม้นเพิ่มเติมได้ค่ะเพื่อทางเราจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเพิ่มเติมพิจารณาตัดทอนค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของทุกท่านนะคะ


แก้ไขล่าสุดโดย porzhia เมื่อ Sat 1 Nov 2008 - 23:41, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
porzhia
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by trio-jam on Sat 1 Nov 2008 - 23:39

อยากรู้นิดนึงอ่ะครับ ว่าต้องเล่นกันกี่เทิร์นถึงจะนับว่าจบ ไม่งั้นคงต่อเรื่องยาวเป็นลอร์ดออฟเดอะริงก์แหงๆ

_________________

Credit by : toei

How to be a successful man:

"-Shut up and do it-"

PS.Bluffing is useless. Try another tactics. Got it?
avatar
trio-jam
InW
InW

Placement : ณ กองเพลิง(เผา?)

http://trio-jam.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by -=IZE=- on Sat 1 Nov 2008 - 23:40

เย้ยยย

เกณฑ์การให้คะแนนอย่างโหดอ่ะ huh

แล้วผมจะได้ถึงครึ่งไม๊เนี่ยยยยยยย ฮือออออออออออออออออplease

ปล.เกณฑ์ละเอียดดีครับ คิดว่าบอกข้อตกลงของการให้คะแนนได้ค่อนข้างชัดเจนนะ ahh

ปล2.โหดดดดดดดดดดดด oow
avatar
-=IZE=-
Lucky Star
Lucky Star

Placement : <+:อาณาจักรกางเขนแดง:+>

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by porzhia on Sat 1 Nov 2008 - 23:42

ข้อคำถามเดี๋ยวจะรับไว้และหาข้อมูลให้นะคะ...
ขอบคุณค่ะ


แก้ไขล่าสุดโดย porzhia เมื่อ Sat 1 Nov 2008 - 23:45, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
porzhia
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by Guncon on Sat 1 Nov 2008 - 23:44

อ่ะ ..... ผม เเบบนี้จะไหวป่าวเนี่ย....
avatar
Guncon
Lucky Star
Lucky Star

birth : 15/08/1993

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by porzhia on Sat 1 Nov 2008 - 23:57

อธิบายเพิ่มเติมนะคะ...
การนำข้อมูลมาเสนอครั้งนี้ต้องการให้ผู้เล่นทุกท่านได้เสนอข้อคิดเห็นกันนะคว่าต้องการ
การตัดสินแบบใด เกณฑ์ข้อใดควรคงอยู่ ข้อใดควรปรับ ข้อใดควรตัดทิ้ง ข้อใดควรเพิ่ม
เพื่อเป็นการยุติธรรมแก่ผู้เล่นทุกฝ่ายในคะแนนที่จะได้รับค่ะ

ยังไงช่วยเม้นกันทีนะคะปอซังจะได้รวบรวมข้อมูลและนำไปเสนอที่ประชุมให้ทันจบการแข่งแรก
avatar
porzhia
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by trio-jam on Sun 2 Nov 2008 - 0:02

ครับๆ คำถามๆ

1 ระยะเวลานานเท่าใดครับ ถ้าส่งช้าได้แค่ไหนครับ
2 ต้องแข่งกี่เทิร์นถึงจะยุติการแข่งครับ
3 เรื่องความสะอาด ถ้าเป็นตรงที่ต้องฝนเส้นสปีดหนาๆ หรือกรณีคนที่ใช้เทคนิคแรเงาด้วยดินสอ(เข้าตัวเลย)จะนับยังไงครับ

หมดคำถามในตอนนี้คร้าบ

_________________

Credit by : toei

How to be a successful man:

"-Shut up and do it-"

PS.Bluffing is useless. Try another tactics. Got it?
avatar
trio-jam
InW
InW

Placement : ณ กองเพลิง(เผา?)

http://trio-jam.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by porzhia on Sun 2 Nov 2008 - 0:08

ข้อ 1. และข้อ 2. ต้องขอเวลาปรึกษาทางทีมงานก่อนนะคะแล้วจะนำคำตอบมาตอบนะคะ

ขอตอบข้อสามก่อนนะคะ
เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ถูกตั้งขึ้น

3. เส้นสปีดต้องไม่เลอะ เปรอะแบบเห็นได้ชัด แล้วกรณีฝนแรเงาก็อย่ามีรอยนิ้วมือเป็นจ้ำๆค่ะ
แต่เกณฑ์นี้ยังไม่ได้นำมาใช้นะคะเพราะต้องปรับอีกหลายส่วนเนื่องจากอาจจะมีความเข้มข้นมากเกินไป
avatar
porzhia
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by trio-jam on Sun 2 Nov 2008 - 0:11

จ๋าจ้ะพี่น้อง

_________________

Credit by : toei

How to be a successful man:

"-Shut up and do it-"

PS.Bluffing is useless. Try another tactics. Got it?
avatar
trio-jam
InW
InW

Placement : ณ กองเพลิง(เผา?)

http://trio-jam.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by porzhia on Sun 2 Nov 2008 - 11:01

ตอบคำถามคุณ trio-jam

1 ระยะเวลานานเท่าใดครับ ถ้าส่งช้าได้แค่ไหนครับ
ข้อนี้เท่าที่พบเห็นมาจากบอร์ดอื่นจะให้กำหนดช่วงเวลาเทิร์นต่อคน ต่อ 1 สัปดาห์นะคะ และหากเลทจำเป็นที่จะต้องแจ้งเลทภายในสัปดาห์ที่ต้องส่ง ในกระทู้นั้นๆก่อนค่ะเพื่อให้ผู้เล่นอีกฝ่ายและผู้ชมได้ทราบ ซึ่งการเลทนั้นให้ดูจากเหตุผลเป็นสำคัญค่ะ

2 ต้องแข่งกี่เทิร์นถึงจะยุติการแข่งครับ
อันนี้สามารถเข้าไปอ่านในกระทู้กฏระเบียบการเล่น CTS-CF ได้ที่ http://ctstudio.all-up.com/forum-f4/topic-t14.htm#60
ข้อนี้คุณฟินเอลเพิ่งแก้ไขให้มีส่วนของการแข่งเทิร์นลงไป แต่ปอซังเอามาแปะให้ดูเผื่อขี้เกียจเข้าไปน่ะนะคะ


**ขอแปะกฏกติกาในการลงเทิร์นตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะ**
ส่วนกติกาก็แบบพื้นฐานคือ
- อินโทรคนละ 1 เทิร์น ใครจะเริ่มหาเรื่องก่อนก็ได้ค่ะแล้วแต่เหตุการณ์ค่ะ
- เทิร์นต่อสู้ อีกคนละ 1 เทิร์น
- เทิร์นปิดอีก 1 เทิร์นค่ะ
ซึ่งเทิร์นปิดจะร่วมกันวาดรึให้ผู้ชนะโหวตวาดก็แล้วจะตามสะดวกตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ


มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะ
avatar
porzhia
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by -=IZE=- on Sun 2 Nov 2008 - 11:18

หมายถึง 1 คนวาด 3 ครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้

ถูกหรือไม่ครับ? please
avatar
-=IZE=-
Lucky Star
Lucky Star

Placement : <+:อาณาจักรกางเขนแดง:+>

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by porzhia on Sun 2 Nov 2008 - 11:31

ค่ะ...วาดคนละ 3 เทิร์น
คือ- เทิร์นแรกอินโทร
- เทิร์นสองสู้จริง
- เทิร์นสามฉากจบ
avatar
porzhia
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by darkindavil on Sun 2 Nov 2008 - 11:53

อืมๆเข้ามารับทราบงับแต่ถ้ามีนักเขียนบางคนอย่างท่าน ทริโอแจม(แน่ๆ)
เอาตอนพิเศษมาปิดท้าย(ซึ่งไม่เกี่ยวกันการต่อสู้เช่นแฮปปี้เอ็นดิ้ง)
จะได้ไหมครับหรือจะเป็นส่วนแยกออกจากcFครับ
avatar
darkindavil
Silver Star
Silver Star

birth : 28/05/1993
Placement : หลุมดำ?

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by trio-jam on Sun 2 Nov 2008 - 15:09

เอาเป็นเทิร์นจบก็ดีนะครับ(อุแหม่ คุณปิศาจมืดมน รู้ทันเรานะเนี่ย)

แต่ดูเหมือนของผมมันจะยืดเยื้อยืดยาดซะละมั้ง เจอเปิดกล่องไม้ตายงี้ยอมไม่ได้จ้า

_________________

Credit by : toei

How to be a successful man:

"-Shut up and do it-"

PS.Bluffing is useless. Try another tactics. Got it?
avatar
trio-jam
InW
InW

Placement : ณ กองเพลิง(เผา?)

http://trio-jam.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by porzhia on Sun 2 Nov 2008 - 20:15

อ๋อ...เป็นฉากพิเศษก็ได้นะคะสำหรับผู้เล่นเอง

และสำหรับผู้เล่น NPC ที่ต้องการแจมในการต่อสู้สามารถทำได้ แต่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้แข่งรับทราบพร้อมได้รับการอนุญาต ก่อนนะคะ

การมาของ NPC จะมาเพื่อสร้างความสนุกสนานเท่านั้นนะคะ ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้
avatar
porzhia
Silver Star
Silver Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน CF ที่ผู้แข่งขันควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง - OK

ตั้งหัวข้อ by trio-jam on Mon 3 Nov 2008 - 0:35

แต่เราเป็นนักแจมแฮะ ตามชื่อ ไม่มีใครขอก็แจมโลด(ผิดมั้ยเนี่ยตู) อิอิ

_________________

Credit by : toei

How to be a successful man:

"-Shut up and do it-"

PS.Bluffing is useless. Try another tactics. Got it?
avatar
trio-jam
InW
InW

Placement : ณ กองเพลิง(เผา?)

http://trio-jam.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 1 จาก 2 1, 2  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ