ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

Go down

ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Kore on Wed 14 Jul 2010 - 22:13แก้ไขล่าสุดโดย Kore เมื่อ Wed 11 Aug 2010 - 1:08, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
Kore
General Admin
General Admin

birth : 28/11/1982

https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Kore on Wed 14 Jul 2010 - 22:14

Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010กฎระเบียบ
การแข่งขัน Pitching ค้นหาสุดยอดโครงเรื่องการ์ตูน, เกมส์ และ แอนิเมชั่น

เป้าหมายการจัดกิจกรรม

การ Pitching คือการนำเสนอองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญของผลงานภายในระยะเวลาจำกัด เป็นกลวิธีสำคัญ อันหนึ่งในขั้นตอนของอุตสาหกรรมด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ที่ผู้ลงทุน (ซึ่งมีจำนวนน้อย) ใช้ในการคัดเลือกแนวคิด (idea) ที่ดีและเหมาะต่อการลงทุนพัฒนา จากบรรดาผู้สร้างสรรค์ (ซึ่งมีจำนวนมาก) การจัดกิจกรรมการแข่งขัน Pitching ค้นหาสุดยอดโครงเรื่องการ์ตูน, เกมส์ และ แอนิเมชั่น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคการลงทุนและภาคการผลิต/สร้างสรรค์ ได้คุ้นเคยและพัฒนากระบวนการคิดและการนำเสนอผลงานอย่างเป็นสากล อันจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาวงการการ์ตูน, เกมส์ และ แอนิเมชั่น ไทยต่อไป


เป้าหมายการแข่งขัน

ค้นหาผลงานโครงเรื่อง การ์ตูน/คาแร็กเตอร์ ที่มีศักยภาพดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้เป็นผลงานการ์ตูน, เกมส์ และ แอนิเมชั่น ที่จะประสบความสำเร็จ และเป็นบรรทัดฐานสำหรับการจัดการแข่งขันในปี ต่อๆไป


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า ร่วมการแข่งขัน

1) ผู้สมัครที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและอาชีพ (Open)
2) มีใจรักและความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การ์ตูนไทยและคาแร็กเตอร์ไทยอย่าง แรงกล้า
3) สามารถเข้าร่วมงานในรอบเวิร์กช็อปและรอบตัดสินได้ครบทุกวัน
4) สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
5) สมัครพร้อมตั้งชื่อทีม (ชื่อทีมซ้ำจะให้สิทธิ์ผู้สมัครก่อน)
6) มีโครงเรื่องการ์ตูนที่มั่นใจว่าเยี่ยมยอด คาแร็กเตอร์ที่มั่นใจว่าโดดเด่น หรือมั่นใจว่ามีองค์ประกอบดีๆสำหรับการ สร้างโครงเรื่องที่ไม่เหมือนใคร โดยที่ต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์เอง ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบอ้าง ถ้าหากกองจัดงานทราบภายหลังว่ามีการแอบอ้าง กองจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการริบรางวัลคืน

การสมัคร เข้าร่วมแข่งขัน

- ผู้สมัคร ขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ กองจัดงาน Core Cartoon 111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทร 02-689-2999 ต่อ 1482 หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.corecartoon.com
- กรอกแบบฟอร์ม เตรียมเอกสาร และส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ กองจัดงาน Core Cartoon 111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทร 02-689-2999 ต่อ 1482 หรือทาง email: corecartoon@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553(ดูตราประทับหรือ Time Stamp เป็นสำคัญ) โดยมีเอกสารอย่างน้อยดังนี้
1. ใบสมัคร (Application Form)
2. โครงเรื่อง (Plot)
3. รูปแบบคาแร็คเตอร์ต่าง ๆ (Character Design)
4. รูปแบบคาแร็คเตอร์นำ (Leading Characters)
5. รูปแบบคาแร็คเตอร์สมทบ (Supporting Characters)
6. ประโยคที่นำมาเป็นจุดขาย (Punch Line)
7. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม พร้อมลงลายมือ “รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้ในการสมัคร Core
Cartoon Pitching Award เท่านั้น”
- ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบเวิร์กช็อป ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2553 ทางเว็บไซต์ www.corecartoon.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-689-2999 ต่อ 1482


แก้ไขล่าสุดโดย Kore เมื่อ Wed 14 Jul 2010 - 22:21, ทั้งหมด 1 ครั้ง

_________________
หากต้องการให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของเรา ก็จงเคารพสิทธิ์ของเขาก่อน


http://twitter.com/Korewa13th

เพจ official ของ SEND BACK
https://www.facebook.com/pages/project-SEND-BACK/181574758553216

เพจส่วนตัว
https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214
avatar
Kore
General Admin
General Admin

birth : 28/11/1982

https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Kore on Wed 14 Jul 2010 - 22:15

กำหนดการแข่งขัน

I – รอบเวิร์กช็อป (Workshop Round)
- วันเสาร์ที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 15 และ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 9.00 – 17.00 น.
- สถานที่ 111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
- ประกาศผล ผู้เข้าสู่รอบตัดสิน ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2553 ทางเว็บไซต์ www.corecartoon.com หรือโทร สอบถามได้ที่ 02-689-2999 ต่อ 1482 - อาหารกลางวันฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป
II – รอบตัดสิน (Final Round)
- วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 15.20 – 17.20 น.
- สถานที่ เวทีกิจกรรม ในกรุงเทพมหานคร(จะประกาศในเวลาต่อไป)
- ประกาศผล ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน พร้อมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2553 ณ เวทีกิจกรรม


ขั้นตอนและกติกาการแข่งขัน


ขั้นตอนที่ 1 การรับสมัคร (1-31 กรกฎาคม 2553)

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกเข้าสู่รอบเวิร์กช็อป (1-6 สิงหาคม 2553)
- คณะกรรมการคัดเลือกจากทีมที่สมัครเข้ามา จำนวน 15 ทีม ในแต่ละประเภท (การ์ตูน, เกมส์, และ แอนิเมชั่น) รวม 45 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบเวิร์กช็อป

ขั้นตอนที่ 3 รอบเวิร์กช็อป - Workshop Round (14-15 สิงหาคม 2553 และ 21 สิงหาคม 2553)
- 45 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่การทำเวิร์กช็อป เป็นเวลา 3 วัน
- เวิร์กช็อปวันแรก จะเป็นการสัมมนากับวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการการ์ตูนไทย อาทิเช่น คุณชัยยัณต์ สุยะเวช
(ตาโปน) และ คุณประสพโชค จันทรมงคล โดย ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความรู้ในด้าน 1. การวางโครงเรื่องและเนื้อเรื่อง 2. การออกแบบคาแร็กเตอร์ 3. การประยุกต์ใช้โครงเรื่องและคาแร็กเตอร์สำหรับงานด้านต่างๆ
- เวิร์กช็อปวันที่สอง จะเป็นการสัมนาพร้อมการลงมือทำภาคปฏิบัติของทั้ง 45 ทีม ภายใต้การดูแลของวิทยากร
- เมื่อจบการเวิร์กช็อปวันแรก ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 5 วัน ในการเตรียมนำเสนอผลงานโครงเรื่องการ์ตูนและคา แร็กเตอร์
- เวิร์กช็อปวันที่สาม ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 45 ทีม จะต้องขึ้นเวทีนำเสนอผลงานให้กับกรรมการผู้ตัดสิน โดยมีวิทยากร เป็นผู้ให้คำแนะนำ (comments) แต่ละทีมจะมีเวลาในการนำเสนอ 180 วินาที
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจำนวน 7 ทีมสุดท้ายในแต่ละประเภท (การ์ตูน, เกมส์, และ แอนิเมชั่น) รวม 21 ทีม เข้าสู่รอบตัดสิน เพื่อค้นหาสุดยอดโครงเรื่องการ์ตูน

ขั้นตอนที่ 4
รอบตัดสิน - Final Round (18 กันยายน 2553)
- เป็นการแข่งขัน Pitching ของผู้เข้าแข่งขัน 7 ทีมสุดท้ายในแต่ละประเภท (การ์ตูน, เกมส์, และ แอนิเมชั่น) รวม 21 ทีม ที่จะนำเสนอผลงานโครงเรื่องการ์ตูน คาแร็กเตอร์ ที่ (1) พัฒนาต่อจากผลงานในรอบเวิร์กช็อปของทีม ตนเอง หรือ (2) พัฒนาขึ้นใหม่สำหรับการแข่งขันรอบตัดสิน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ชนะเลิศสุดยอดโครงเรื่อง การ์ตูน
- ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม จะมีเวลา 180 วินาทีในการขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอผลงาน หรือ Pitching ให้กับคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยบรรณาธิการ และผู้บริหารจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ก่อนที่จะตอบคำถามจากคณะกรรมการ
- ทีมที่นำเสนอโครงเรื่องการ์ตูนได้น่าสนใจและสามารถพัฒนาไปเป็นการ์ตูนไทยที่ จะประสบความสำเร็จได้ จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้


รางวัล

รางวัลชนะเลิศ
- ประเภทการ์ตูน เงินสด 50,000 บาท
- ประเภทเกมส์ เงินสด 50,000 บาท
- ประเภทแอนิเมชั่น เงินสด 50,000 บาท
รางวัลปลอบใจ
- ผู้เข้ารอบตัดสินที่เหลือทั้ง 18 ทีมจะได้รับเงินสดทีมละ 1,000 บาท


• ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมการแข่งขัน ยกเว้นค่าเดินทางและค่าจัดส่งผลงานของผู้เข้าแข่งขันเอง
• กองจัดงานจะไม่คืนเอกสารที่ผู้สมัครส่งเข้ามา ดังนั้นกรุณาทำสำเนาให้เรียบร้อยก่อน
• หากมีข้อขัดแย้งใดให้ยึดถือคำตัดสินจาก กองจัดงาน Core Cartoon เป็นอันสิ้นสุดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่เรียกร้องอันใด


แก้ไขล่าสุดโดย Kore เมื่อ Wed 14 Jul 2010 - 22:22, ทั้งหมด 1 ครั้ง

_________________
หากต้องการให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของเรา ก็จงเคารพสิทธิ์ของเขาก่อน


http://twitter.com/Korewa13th

เพจ official ของ SEND BACK
https://www.facebook.com/pages/project-SEND-BACK/181574758553216

เพจส่วนตัว
https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214
avatar
Kore
General Admin
General Admin

birth : 28/11/1982

https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Kore on Wed 14 Jul 2010 - 22:16_________________
หากต้องการให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของเรา ก็จงเคารพสิทธิ์ของเขาก่อน


http://twitter.com/Korewa13th

เพจ official ของ SEND BACK
https://www.facebook.com/pages/project-SEND-BACK/181574758553216

เพจส่วนตัว
https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214
avatar
Kore
General Admin
General Admin

birth : 28/11/1982

https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Kore on Wed 14 Jul 2010 - 22:18

อัพเดทรายละเอียดล่าสุดประกาศ เรื่องลิขสิทธิ์ของผลงาน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553

ลิขสิทธิ์ ในผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สมัครเอง โดยที่ทางกองจัดงานคอการ์ตูนขออนุญาตใช้ชื่อและภาพของ ผลงานและของผู้สมัคร ในการประชาสัมพันธ์โครงการในโอกาสต่อๆไปประกาศปรับ ปรุงกฎระเบียบ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553

เนื่องด้วยมีผู้ที่ให้ความ สนใจจำนวนมากสอบถามถึงและแสดงความจำนงที่ลงสมัครเข้าแข่งขัน แต่ติดอยู่ที่ต้องหาสมาชิกให้ครบสองคน ในเวลาที่จำกัด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดเวลาที่จะเตรียมตัวสมัคร ทางกองจัดงานขอปรับปรุง ข้อ 4 ของ "คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน" เป็น

4) สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน

ทั้งนี้การที่ ทีมใดมีสมาชิกไม่ถึง 2 คน ก็ยังต้องถูกคาดหวังในการสร้างงานเสมือนว่ามีสมาชิกครบ 2 คน และจะต้องถูกตัดสินผลงานภายใต้ "มาตรฐานเดียวกัน" กับทีมที่มีสมาชิกครบ 2 คนโดยไม่มีคะแนนพิเศษแต่อย่างใด

_________________
หากต้องการให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของเรา ก็จงเคารพสิทธิ์ของเขาก่อน


http://twitter.com/Korewa13th

เพจ official ของ SEND BACK
https://www.facebook.com/pages/project-SEND-BACK/181574758553216

เพจส่วนตัว
https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214
avatar
Kore
General Admin
General Admin

birth : 28/11/1982

https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Angel_Benten on Thu 15 Jul 2010 - 1:50

หมายถึงว่า มีคนเดียว ก็มาตฐานเหมือนสองคน

งั้น คนเดียวก็สมัครได้ใช้มั้ยค่ะ..ใช้มั้ย เบนเข้าใจถูกมั้ยค่ะ..
avatar
Angel_Benten
Golden Star
Golden Star

birth : 19/03/1991

http://00uki00uki.hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Kore on Thu 15 Jul 2010 - 22:25

Angel_Benten พิมพ์ว่า:หมายถึงว่า มีคนเดียว ก็มาตฐานเหมือนสองคน

งั้น คนเดียวก็สมัครได้ใช้มั้ยค่ะ..ใช้มั้ย เบนเข้าใจถูกมั้ยค่ะ..

ตามกติกาใหม่ ..คนเดียวก็สมัครได้แล้วครับ

_________________
หากต้องการให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของเรา ก็จงเคารพสิทธิ์ของเขาก่อน


http://twitter.com/Korewa13th

เพจ official ของ SEND BACK
https://www.facebook.com/pages/project-SEND-BACK/181574758553216

เพจส่วนตัว
https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214
avatar
Kore
General Admin
General Admin

birth : 28/11/1982

https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by By~ne on Fri 16 Jul 2010 - 2:04

น่าสนใจมากครับ...

ถ้าผมลง ผมจะเลือกการ์ตูน

แต่คงพอไปรอดแค่ภาพ เนื้อเรื่องผมแย่มากๆเลย

Crying or Very sad
avatar
By~ne
InW
InW

birth : 02/05/1995
Placement : ในสภาสูง

http://by-neowo.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by ZEOS on Thu 22 Jul 2010 - 17:01

อยากทราบว่า 1 คนส่งได้กี่เรื่องครับ
แล้วก้พล็อคเรื่องนั้นส่ง ประมาณว่า จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่อง
หรือ เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องดีครับ

ZEOS
Beginner


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by ZEOS on Thu 22 Jul 2010 - 17:01

ZEOS พิมพ์ว่า:อยากทราบว่า 1 คนส่งได้กี่เรื่องครับ
แล้วก้พล็อคเรื่องนั้นส่ง ประมาณว่า จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่อง
หรือ เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องดีครับ

ZEOS
Beginner


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by xin on Fri 23 Jul 2010 - 0:55

อยากทราบว่าใครตัดสินบ้างครับ?

xin
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by totaekuman on Fri 23 Jul 2010 - 19:31

ว่าจะแวะไปเที่ยว ตอนรอบ 15ทีมสุดท้าย

totaekuman
WARNING
WARNING


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by prim_15505 on Sat 24 Jul 2010 - 22:44

ถ้าไม่ติดตรงที่อยู่ต่างจังหวัดนะ....="=
avatar
prim_15505
InW
InW

birth : 19/05/1991
Placement : บ้านปริศนาใกล้ๆต้นไม้โลก

http://prim15505.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Kore on Sun 25 Jul 2010 - 21:47

ZEOS พิมพ์ว่า:อยากทราบว่า 1 คนส่งได้กี่เรื่องครับ
แล้วก็พล็อคเรื่องนั้นส่ง ประมาณว่า จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่อง
หรือ เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องดีครับ
เท่าที่ทราบ 1 คนอยู่ได้แค่ 1 ทีม และ 1 ทีมก็ส่งได้แค่ 1 เรื่องครับ
ส่วนพล็อตนั้นผมคิดว่าเขาต้องการพล็อตโดยรวมของทั้งเรื่องนะครับ
รายละเอียดต่างๆ ลองสอบถามในเว็บบอร์ดของทาง Core Cartoon น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่าผมตอบครับ จะมีแอดมินเว็บของงานนี้มาตอบให้ ลองไปตั้งกระทู้สอบถามดูได้ครับ
http://www.corecartoon.com/webboard/index.php

Anonymous พิมพ์ว่า:อยากทราบว่าใครตัดสินบ้างครับ?
คณะกรรมการเป็นบรรณาธิการกับผู้บริหารจากหลายสำนักพิมพ์ครับ (ผมบอกได้แค่นี้แหละ)

_________________
หากต้องการให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของเรา ก็จงเคารพสิทธิ์ของเขาก่อน


http://twitter.com/Korewa13th

เพจ official ของ SEND BACK
https://www.facebook.com/pages/project-SEND-BACK/181574758553216

เพจส่วนตัว
https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214
avatar
Kore
General Admin
General Admin

birth : 28/11/1982

https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Cartoonmaker on Sun 25 Jul 2010 - 22:17

ผม อา ยุ ไม่ ถึง

อะ T_T
avatar
Cartoonmaker
Bronze Star
Bronze Star

birth : 31/07/1997
Placement : MariE Vitha Ya SchOOl

http://้http://musicstation.the-up.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by mc_kung on Sat 31 Jul 2010 - 17:55

Cartoonmaker พิมพ์ว่า:ผม อา ยุ ไม่ ถึง

อะ T_T
เหมือนกัลเลย T_T
avatar
mc_kung
Beginner

birth : 31/12/1997

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by Kore on Sun 29 Aug 2010 - 23:29

อัพเดทภาพโปสเตอร์ใหม่

สามารถติดตามรายละเอียดและอัพเดทต่างๆ ได้ที่ http://www.corecartoon.com/index.html

_________________
หากต้องการให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของเรา ก็จงเคารพสิทธิ์ของเขาก่อน


http://twitter.com/Korewa13th

เพจ official ของ SEND BACK
https://www.facebook.com/pages/project-SEND-BACK/181574758553216

เพจส่วนตัว
https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214
avatar
Kore
General Admin
General Admin

birth : 28/11/1982

https://www.facebook.com/pages/Kore/130645540368214

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by prim_15505 on Mon 30 Aug 2010 - 0:02

โปสเตอร์ใหม่ ดูแล้วอยากไปยิ่งกว่าเดิม...แต่ไม่ว่างงงง

ใช่ซี่ ตรูอยู่ต่างจังหวัดนิ
avatar
prim_15505
InW
InW

birth : 19/05/1991
Placement : บ้านปริศนาใกล้ๆต้นไม้โลก

http://prim15505.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอเชิญผู้มีใจรักการ์ตูนเข้าร่วมประกวดกับเทศกาล Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010

ตั้งหัวข้อ by finel on Mon 13 Sep 2010 - 14:15

=w=~~ ~โปรเจคด่วนโปรโมทงานชมรมเดือนตุลา .....ได้ลงไปเที่ยวเล่นงานคอร์การ์ตูนแหละ
avatar
finel
Lucky Star
Lucky Star


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ